algebarska nezavisnost

algebarska nezavisnost, općenito, pojam iz teorije polja. Algebarska nezavisnost brojeva, svojstvo kompleksnih brojeva x1, …, xn, da za svaki polinom P (x1, …, xn) s algebarskim koeficijentima koji nisu svi jednaki nuli vrijedi P (x1, …, xn) ≠ 0. Ako je P (x1, …, xn) = 0, tada su brojevi x1, …, xn algebarski zavisni. Pojam algebarske nezavisnosti brojeva javlja se pri poopćenju pojma transcendentnosti broja (n = 1). Ako je nekoliko brojeva algebarski nezavisno, onda je svaki od njih transcendentan. Dokazivanje algebarske nezavisnosti pojedinih brojeva općenito je vrlo složeno.

algebarska nezavisnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1693>.