Filipović, Rudolf

Filipović, Rudolf, hrvatski anglist (Zlatar, 15. IX. 1916Zagreb, 20. XII. 2000). Diplomirao engleski i francuski na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1940., od 1945. asistent na Katedri za engleski jezik. Doktorirao disertacijom Odjeci engleske književnosti u Hrvatskoj u XIX. stoljeću koja je, nadopunjena novim podatcima, objavljena 1972. pod naslovom Englesko-hrvatske kulturne veze kao sinteza višegodišnjih istraživanja. Godine 1957. postaje izvanredni, a 1961. redoviti profesor. Zaslužan je za promicanje nastave engleskog jezika u srednjim školama, gdje prije II. svjetskog rata engleski nije imao tradicije. Napisao je niz udžbenika engleskog jezika za srednje škole, kao i Gramatiku engleskoga jezika (1951). Knjiga Engleski izgovor (1954) znatno je pridonijela primjeni fonetike u nastavi engleskog jezika. Znanstveni su mu se interesi kretali u području kontaktne lingvistike: Teorija jezika u kontaktu (1986) i Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku (1990). Pokrenuo je i vodio projekt »Engleski element u evropskim jezicima«. Uredio je Englesko-hrvatski rječnik, koji je doživio više od dvadeset dopunjenih izdanja. Bio je među osnivačima časopisa Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, član mnogih međunarodnih lingvističkih društava te predsjednik Societas linguistica Europaea i Fédération internationale de professeurs de langues vivantes. Redoviti član HAZU od 1979. Dobio je Nagradu za životno djelo 1982.

Filipović, Rudolf. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19581>.