Gellibrand, Henry

Gellibrand [gε'librænd], Henry, britanski geofizičar (London, 17. XI. 1597London, 16. II. 1637). Diplomirao matematiku na Sveučilištu u Oxfordu 1623. Predavao astronomiju na koledžu Gresham u Londonu. Otkrio godišnju promjenu magnetske deklinacije (1635). Dao značajan prinos matematičkim metodama u navigaciji, osobito određivanju geografske dužine na temelju opažanja različitih nebeskih događaja npr. pomrčina Mjeseca: Prilog o geografskoj dužini (Appendix concerning Longitude, 1633).

Gellibrand, Henry. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21541>.