STRUKE:

gluonski mlaz

gluonski mlaz, zračenje kvarkova gluonima, analogno je zakočnomu zračenju fotona koje emitiraju električki nabijene čestice pri usporavanju. Opažanje gluonskih mlazova (1979. na elektronskom sinkrotronu DESY u Hamburgu) smatra se izravnom potvrdom postojanja gluona, kako ga predviđa kvantna kromodinamika.

gluonski mlaz. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22396>.