Gundulić, Marin

Gundulić, Marin, hrvatski kulturni i znanstveni djelatnik (Ancona, 17. VI. 1596Dubrovnik, 30. XI. 1647). Sin Marina Ivanova, rano se preselio u Anconu i 1612. u Rimu stupio u isusovački red. Završivši filozofsko-teološki studij u Rimu 1622., vratio se u Dubrovnik 1623. Ime mu se veže uz utemeljenje Dubrovačkoga kolegija, na kojem je predavao filozofiju (1624–27). God. 1630. bio je rektor Hrvatskoga zavoda u Loretu, potom poglavar rezidencije u Dubrovniku 1631–34. te rektor u više talijanskih kolegija: u Firenci 1635–36. i 1644–47., Fabrianu od 1636., Perugi od 1639. i Anconi od 1642. U Firenci je poučavao hrvatskom jeziku toskanskoga vojvodu Ferdinanda II. God. 1634. namijenio je 18 000 dukata za uzdržavanje Dubrovačkoga kolegija.

Gundulić, Marin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23797>.