Gutenberg, Beno

Gutenberg [gu:'tənbεrk], Beno, njemačko-američki seizmolog (Darmstadt, Njemačka, 4. VI. 1889Pasadena, SAD, 25. I. 1960). Doktorirao (1911) na Sveučilištu u Göttingenu. Djelovao je u Darmstadtu, Strasbourgu, Göttingenu, a 1930–57. u Kalifornijskome tehnološkom institutu u Pasadeni. Istražujući zapise potresnih valova postigao je značajna otkrića strukture Zemljine unutrašnjosti. Najpoznatiji mu je prinos precizno određivanje (1914) granice između Zemljina plašta i jezgre (→ gutenbergov diskontinuitet). Značajna su njegova otkrića potresnih valova dugih perioda koji opasuju Zemlju, sloja plašta smanjenih brzina, zatim identifikacija razlika strukture kore podno kontinenata i oceana, razvoj metode određivanja jakosti potresa i izrada skale magnituda (s C. F. Richterom) za daleke i duboke potrese, relacija između magnituda i energija potresa, glasovita univerzalna relacija između magnitude i čestine potresa, prva prostorna razdioba gustoće plašta, raspodjela temperatura unutar Zemlje te studij mikroseizmičkoga nemira i strukture atmosfere.

Gutenberg, Beno. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 12.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23877>.