Hamilton, William Rowan

Hamilton [hæ'miltən], William Rowan, irski matematičar i fizičar (Dublin, 4. VIII. 1805Dunsik, 2. IX. 1865). Bio je čudo od djeteta; u dvanaestoj godini proučavao djelo Isaaca Newtona Matematički principi filozofije prirode, a već u dvadeset i drugoj postao profesorom astronomije na Trinity College u Dublinu. Nakon radova iz geometrijske optike iznio tzv. Hamiltonov princip (1835) i Hamiltonovu formulaciju mehanike, koja je imala važnu ulogu pri oblikovanju kvantne mehanike. Godine 1843. uveo kvaternione, hiperkompleksne brojeve s četirima komponentama, za koje ne vrijedi komutativnost množenja (nekomutativne algebre poslije su se pokazale temeljem kvantne mehanike). (→ hamiltonijanski sustavi; princip najmanjega djelovanja)

Hamilton, William Rowan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 25.3.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24261>.