Hawkingovo zračenje

Hawkingovo zračenje [hɔ:'kiŋ~] (po Stephenu Williamu Hawkingu), zračenje koje bi, prema teorijskim predviđanjima kvantne fizike, mogla emitirati crna rupa te tako gubiti energiju, tj. masu i, u načelu, ispariti. Nastaje u rubnim područjima crne rupe, u blizini horizonta događaja kad se kvantnim fluktuacijama vakuuma stvori par fotona ili par elektron-pozitron ili bilo koji drugi par čestica-antičestica. Ako jedna od čestica nastalih u paru padne u crnu rupu, a druga napusti to područje, energija ostaje očuvana, a krajnji je ishod taj da je crna rupa izračila česticu koju udaljeni promatrač može detektirati. S gledišta toga promatrača, crna rupa nije sasvim crna. Intenzitet toga zračenja obrnuto je razmjeran masi crne rupe i zračenje masivnih crnih rupa je slabo. Hawking je upozorio na mogućnost obilnog zračenja minijaturnih crnih rupa nastalih kada je nastao svemir. Još nije opaženo.

Hawkingovo zračenje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 5.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24633>.