STRUKE:

hemoproteini

hemoproteini (hemo- + protein), proteini koji u svojem sastavu sadrže hem. To su stanični prenositelji elektrona (citokromi), neki enzimi (npr. katalaza) te prenositelji kisika mioglobin i hemoglobin.

hemoproteini. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24958>.