horizontski koordinatni sustav

ilustracija
HORIZONTSKI KOORDINATNI SUSTAV – 1. vertikalni krug, 2. astronomski horizont, 3. prvi vertikal, 4. astronomski horizont, 5. nebeski ekvator

horizontski koordinatni sustav, koordinatni sustav na nebeskoj sferi kojemu je osnovna ravnina određena horizontom i ovisna o položaju promatrača na Zemlji. Taj se koordinatni sustav, s ishodištem u mjestu motrenja, najčešće rabi u navigaciji, a položaj objekta izražava se s pomoću dviju koordinata. To su azimut, kut u ravnini prividnoga horizonta od 0° do 360°, mjeren od juga (u smjeru satne kazaljke) do sjecišta vertikalne ravnine u kojoj se nalazi objekt i ravnine prividnoga horizonta, te altituda (visina), tj. vertikalni kut, mjeren od ravnine horizonta do objekta (od horizonta do zenita kut je 90°). (ekvatorski koordinatni sustav)

horizontski koordinatni sustav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26139>.