Hrvatsko fizikalno društvo

Hrvatsko fizikalno društvo (HFD), strukovna udruga osnovana radi promicanja i razvoja znanstvenih, odgojnih, edukativnih i kulturnih djelatnosti na polju fizike i srodnim znanstvenim poljima. Utemeljeno je 1990. razdvajanjem Društva matematičara i fizičara Hrvatske. Društvo podupire i promiče temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja, potiče i provodi akcije radi unapređenja obrazovanja u osnovnim i srednjim školama, veleučilištima i sveučilištima u Hrvatskoj, popularizira znanost, njezine rezultate i njihovu primjenu, promiče znanstvene metode i način mišljenja. Djelatnost HFD-a odvija se u sekcijama (znanstvena, nastavna i studentska), podružnicama (Split, Rijeka i Osijek), odborima, tijelima i radnim skupinama. Društvo izdaje znanstvene časopise Fizika A i Fizika B (od 1992), te s Hrvatskim matematičkim društvom Matematičko-fizički list (od 1950) za učenike srednjih škola, nastavnike i studente. HFD član je međunarodnih udruga fizičara: Europskoga fizikalnog društva (EPS) i Međunarodnog saveza za čistu i primijenjenu fiziku (IUPAP). Ostale djelatnosti HFD-a obuhvaćaju organiziranje susreta i natjecanja za učenike srednjih i osnovnih škola na državnoj i županijskoj razini, e-školu fizike, provedbu ljetne škole mladih fizičara, te pripremu nadarenih učenika za sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima (Fizička olimpijada i Turnir mladih fizičara). Svake druge godine Društvo organizira znanstveni sastanak, gdje se okuplja oko 300 fizičara iz Hrvatske.

Hrvatsko fizikalno društvo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26492>.