STRUKE:

ionska stupica

ionska stupica, uređaj kojim se ioni mogu zadržati u određenom prostoru unutar elektromagn. polja. Vrijeme zadržavanja, prema tipu i namjeni stupice, može varirati od nekoliko sekundi do više dana. Najvažnija je primjena kao analizatora u masenoj spektrometriji te kod ionskih pumpi za postizanje visokog i ultravisokog vakuuma do 10–9 Pa.

ionska stupica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 12.12.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27758>.