STRUKE:

Ivan V.

Ivan V., papa od 685. do 686 (Antiohija, ?Rim, 1. VIII. 686). Papinski legat na Trećem carigradskome koncilu (680–681) koji je osudio monoteletizam. Prvi u nizu papa iz istočnoga kulturnoga kruga koji su podupirali Bizant.

Ivan V.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28077>.