STRUKE:

Ivan VII.

Ivan VII., papa od 705. do 707 (Grčka, ?Rim, 18. X. 707). Rodom Grk. Održavao dobre odnose s Langobardima. Uspostavio je crkvenu disciplinu u Engleskoj. Promicao u Rimu umjetnost i crkveno graditeljstvo.

Ivan VII.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28079>.