klimaks

klimaks (kasnolat. climax < grč. ϰλῖμαξ: ljestve, stube).

1. Stilska figura u kojoj se riječi i izrazi nižu po intenzitetu značenja (→ epiploka; gradacija). U pjesništvu se obično javlja u spoju s drugim figurama i tropima. Oprečan je naziv antiklimaks.

2. Naziv kojim se u teoriji drame označuje vrhunac dramske radnje, kada još uvijek postoji ravnoteža između prvog (uvodnog) i drugoga (raspletnoga) dijela drame, a svršetak je nepredvidljiv.

3. Vrhunac kakva događaja, zbivanja (klimaks političkoga sukoba).

klimaks. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31889>.