STRUKE:

Kochov fraktal

ilustracija
KOCHOV FRAKTAL – 1. inicijator, 2., 3., 4. prve tri faze stvaranja snježne pahulje

Kochov fraktal [kɔk~], matematički fraktal nazvan po švedskom matematičaru Nielsu Fabianu Helge von Kochu (1870–1924), koji ga je opisao 1906. u radu o ravninskim kontinuiranim krivuljama koje nisu nigdje diferencijabilne. Najpoznatije takve potpuno samoslične krivulje su Kochova krivulja i Kochova pahuljica kojima su fraktalne dimenzije približno 1,26186. (→ fraktal)

Kochov fraktal. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32180>.