STRUKE:

koronograf

koronograf (korona + -graf), dodatak za teleskop koji zaustavlja izravnu svjetlost zvijezda i omogućava promatranje manje sjajnih objekata u blizini zvijezde. Izumio ga je Bernard Lyot 1930. za opažanje Sunčeve korone koja je milijun puta manje sjajna od Sunčeve fotosfere. Danas se koristi pri izravnom snimanju ekstrasolarnih planeta.

koronograf. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33243>.