Appleton, Edward Victor

Appleton [æ'pəltən], Edward Victor, britanski fizičar (Bradford, 6. IX. 1892Edinburgh, 21. IV. 1965). Radio u Cavendish Laboratory (1920–24), bio profesor fizike na Londonskom sveučilištu (1924–36) kada se vratio u Cambridge (1936–39). Za II. svjetskog rata radio na razvoju radara. Bio je tajnik Odjela za znanstvena i industrijska istraživanja (1939–49), prorektor Sveučilišta u Edinburghu (1949–65). Godine 1947. dobio Nobelovu nagradu za fiziku za otkriće Appletonova sloja i za važan doprinos razumijevanju ionosfere. Njegovo otkriće omogućilo je radiokomunikaciju na velikim udaljenostima. Član Royal Society od 1927.

Appleton, Edward Victor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.2.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3394>.