STRUKE:

kut

ilustracija
KUT – 1. šiljasti, 2. pravi, 3. tupi, 4. ispruženi, 5. izbočeni, 6. puni

kut.

1. U euklidskoj geometriji, dio ravnine omeđen dvjema zrakama (kraci kuta) koje imaju zajednički početak (vrh kuta). Obično se obilježava kružnim lukom među kracima.

Šiljasti ili oštri kut je kut kojemu je duljina luka manja od četvrtine opsega kružnice; 0 < φ < 90°.

Pravi kut je kut kojemu je duljina luka jednaka četvrtini opsega kružnice; φ = 90°.

Tupi kut je kut kojemu je duljina luka veća od četvrtine opsega kružnice, a manja od polovice opsega kružnice; 90° < φ < 180°.

Ispruženi kut je kut kojemu je duljina luka jednaka polovici opsega kružnice; φ = 180°.

Izbočeni ili konkavni kut je kut kojemu je duljina luka veća od polovice opsega kružnice, a manja od cijeloga opsega kružnice; 180° < φ < 360°.

Puni kut je kut kojemu je duljina luka jednaka opsegu kružnice; φ = 360°.

Komplementarna su dva kuta ako im je zbroj mjera jednak 90°, suplementarna ako im je zbroj mjera jednak 180°, a eksplementarna ako im je zbroj mjera jednak 360°.

Sukuti su dva kuta kojima je jedan krak zajednički, a drugi im se kraci nadopunjuju na pravac; sukuti su suplementarni.

Vršni kutovi dva su kuta koja imaju zajednički vrh, a kraci jednoga kuta suprotni su polupravci kracima drugoga kuta; vršni su kutovi jednaki.

Kut između krivulja je kut pod kojim se sijeku dvije krivulje a definira se kao kut između njihovih tangenata u sjecištu.

Kut između pravca i ravnine je kut između pravca i njegove ortogonalne projekcije na ravninu.

2. Mjerna veličina ravninski kut

kut. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 7.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34797>.