STRUKE:

Laue, Max von

ilustracija
LAUE, Max von

Laue [lạuə], Max von, njemački fizičar (Pfaffendorf, 9. X. 1879Berlin, 24. IV. 1960). Od 1912. profesor fizike na sveučilištu u Zürichu, od 1919. direktor zavoda za teorijsku fiziku sveučilišta u Berlinu, od 1951. direktor instituta za fizikalno-kemijska istraživanja »Max Planck« u Berlinu. Da bi dokazao valnu prirodu rendgenskih zraka, predložio je 1912. da se kao optička mrežica upotrijebi kristal i tako postigne ogib (difrakcija) rendgenskih zraka. Eksperiment su izveli W. Friedrich i P. Knipping i pokazali da su rendgenske zrake elektromagnetske naravi. To je bio početak rendgenske strukturne analize. Laue se bavio i teorijom relativnosti, kvantnom fizikom i drugim granama fizike. Za istraživanja difrakcije rendgenskih zraka u kristalima dobio je 1914. Nobelovu nagradu za fiziku.

Laue, Max von. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=35603>.