Likasi

Likasi [~ka'~] (do 1966. Jadotville [žadɔtvi'l]), grad na jugoistoku DR Konga; 367 219 st. (2004). Osnovan je 1917. Središte obojene metalurgije i elektrometalurgije; obradba bakrene (obližnja bogata ležišta otkrivena su potkraj XIX. st.), kobaltove, cinkove i kadmijeve rude. Kemijska (boje, insekticidi i dr.) industrija; proizvodnja cementa, eksploziva. Mineraloški muzej. U blizini rudnici uranija.

Likasi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36505>.