linearna algebra

linearna algebra (lat. linearis: koji se odnosi na crtu, prema linea: crta), grana matematike koja se bavi proučavanjem vektorskih prostora, matrica, linearnih transformacija i linearnih operatora, a služi i kao baza za jednostavna tretiranja geometrijskih problema. Razvila se u vezi s rješavanjem sustava algebarskih jednadžbi.

linearna algebra. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36643>.