STRUKE:

ljuska

ilustracija
LJUSKA, crkva u Podgori, autori A. Rožić i D. Ježina, 1964.

ljuska, u arhitekturi i građevinarstvu, razmjerno tanka, nosiva plošna konstrukcija kojoj je središnja ploha jednostruko zakrivljena (cilindrične ljuske) ili dvostruko zakrivljena (kupole, sedlaste ljuske, npr. oblika hiperboličnoga paraboloida). Najčešće je od armiranoga betona, rjeđe od drva ili čelika. Armiranobetonska ljuska izvodi se ugradnjom betona u oplatu na samom mjestu gradnje, ili nekim od načina građenja bez oplate, npr. prskanjem betona preko guste armaturne mreže, ili slaganjem od predgotovljenih dijelova. Postoje i ljuske sastavljene od velikoga broja istovjetnih, industrijski proizvedenih elemenata, npr. mrežasti svodovi ili geodezijske kupole od štapova (drvenih, metalnih, od plastike), odn. panela. Zahvaljujući posebnom obliku ljuske, raspodjela je unutarnjih sila povoljna, što omogućuje njezinu malu debljinu (gdjekad samo nekoliko centimetara) i razmjerno velike raspone. Zbog toga ljuska obično služi kao krovna konstrukcija za natkrivanje koncertnih, izložbenih ili šport. dvorana, tvorničkih hala, pristanišnih zgrada zračnih luka i dr., a katkad i za posebne namjene, npr. kao rashladni toranj termoelektrane, rezervoar, silos i dr. Neobičan oblik ljuske iskoristili su P. L. Nervi, E. Saarinen, F. Candela i dr. veliki arhitekti, gradeći na njem svoj lik. izričaj, posebno popularan pol. XX. st.

ljuska. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37772>.