Makjanić, Berislav

Makjanić, Berislav, hrvatski meteorolog i geofizičar (Zagreb, 25. XI. 1922Split, 9. X. 1988). Diplomirao matematiku na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu (PMF) u Zagrebu, gdje je doktorirao (1958). Djelovao je kratko u Hidrografskom institutu u Splitu, deset godina u Upravi hidrometeorološke službe, a potom u Geofizičkome zavodu u Zagrebu (1958–84), kojemu je bio i predstojnik (od 1967). Bio je i redoviti profesor na PMF-u u Zagrebu i dekan (1970–71), direktor Instituta za fiziku atmosfere i kozmičku fiziku JAZU (1966–74) te izvanredni član JAZU (od 1977). Napisao je sveučilišne udžbenike Osnove meteorologije (1967), Primjena teorije ekstrema u geofizici (1977), Uvod u opću klimatologiju (1978., s Brankom Penzar) i Osnovna statistička obrada podataka u klimatologiji (1980). Bavio se dinamičkom meteorologijom, posebno obalnom cirkulacijom, vjetrovima na Jadranu, klimatologijom, statistikom (teorijom ekstrema) te seizmičkim rizikom. Nagrađen Nagradom za znanstveni rad »Ruđer Bošković« (1972).

Makjanić, Berislav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38263>.