STRUKE:

mareograf

ilustracija
MAREOGRAF – 1. razina mora, 2. plovak, 3. uteg, 4. pužni prijenos, 5. pisač, 6. zapis, 7. bubanj s papirom, 8. satni mehanizam

mareograf (tal. marea: plima + -graf), uređaj koji bilježi morske mijene i druga dugoperiodička kolebanja morske razine. Mehanički mareograf postavlja se na obali iznad bunara povezanoga s morem s pomoću horizontalne cijevi. U bunaru se nalazi plovak koji prati dizanje i spuštanje morske površine, a njegovo se gibanje prenosi na pisaljku. Ona na dijagramskom papiru namotanome na bubanj koji jednoliko okreće satni mehanizam iscrtava krivulju ovisnosti vodostaja o vremenu. Sprava koja na isti način bilježi promjene vodostaja rijeka i jezera naziva se limnigraf. Elektronički mareograf postavlja se na morsko dno. Takav uređaj u pravilnim vremenskim razmacima mjeri tlak vodenoga stupca i bilježi ga. Odatle se mogu odrediti pomaci morske razine. Hrvatska ima dobro razvijenu mrežu mehan. mareografa, s mjerenjima što na pojedinim postajama (Rovinj, Bakar, Split, Dubrovnik) traju pedeset i više godina. Mjerenja elektron. mareografima obavljaju se povremeno.

mareograf. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38849>.