Matafar, Nikola

Matafar, Nikola, zadarski nadbiskup (Zadar, potkraj XIII. st.Zadar, 1367). Pripadnik zadarske patricijske obitelji Matafari i jedna od najučenijih osoba u Zadru u XIV. st. U Padovi stekao doktorat crkvenog i svjetovnoga prava. U dokumentu iz 1320. tituliran je kao decretorum doctor te je obavljao dužnost vikara padovanskoga biskupa Ildobrandinija. God. 1330. bio je imenovan varadinskim kanonikom, a 1333–67. obnašao je čast zadarskoga nadbiskupa. Prema mišljenju pojedinih povjesničara autor je djela Opsada Zadra u dvije knjige (Obsidio Iadrensis libri duo), napisanoga polovicom XIV. st., u kojem je opisana mletačka opsada Zadra 1345–46. Premda izričito protumletačko stajalište, podržavanje politike anžuvinske dinastije i iznimna učenost autora toga djela upućuju na mogućnost da ga je napisao Matafar, pitanje autorstva do danas je upitno. Poznato je da je Matafar nakon mletačke opsade grada otišao u Padovu, odakle se vratio 1358., nakon ponovne uspostave anžuvinske vlasti u Zadru. Bio je autor više crkvenih djela i priručnika. Za progonstva u Padovi napisao je liturgijski priručnik Riznica papa ili priručnik crkvenih osoba Nikole zadarskoga nadbiskupa (Thesaurus pontificum seu manuale personarum ecclesiasticarum Nicolai archiepiscopi Iadrensis).

Matafar, Nikola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.3.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39365>.