Milićević, Ivan

Milićević, Ivan, hrvatski književnik i publicist (Mostar, 23. VI. 1868Sarajevo, 23. V. 1950). Studij prava započeo u Beču 1889., a sljedeće godine nastavio u Zagrebu, gdje je postao aktivnim članom Stranke prava. Zajedno s O. Nuri Hadžićem, pod zajedničkim pseudonimom Osman-Aziz, pisao je romane i pripovijetke s tematikom rasapa tradicionalnoga načina života bošnjačkoga svijeta za austrougarske vlasti u BiH (Bez nade, 1895; Na pragu novoga doba, 1896; Bez svrhe, 1897; Pripovijesti iz bosanskoga života, 1898). Zauzimao se za približavanje muslimana hrvatskoj nacionalnoj ideji. Pisao je i pod pseudonimima Aziz Hercegovac i Ibni Mostari. Vrativši se u BiH, posvetio se publicističkom i političkom radu. U Mostaru je 1897. pokrenuo list Osvit (glavni urednik 1898–1921), a uređivao je i Sarajevski list, službeno glasilo Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu (1912–14).

Milićević, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 10.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40876>.