STRUKE:

monomeri

monomeri (mono- + -mer), kemijski spojevi jednostavne građe, male molekularne mase i reaktivnih funkcijskih skupina, koji reakcijom polimerizacije stvaraju polimere, tvari vrlo velikih molekularnih masa i molekularnih dimenzija. Povezivanjem malenoga broja (do desetak) monomernih molekula nastaju oligomeri, dok se polimeri stvaraju povezivanjem više tisuća monomernih molekula pa im relativna molekularna masa može biti i do nekoliko milijuna.

Najčešći su monomeri s vinilnim funkcijskim skupinama (etilen, propilen, butadien, vinil-klorid, stiren), koji polimeriziraju međusobnim povezivanjem svojih molekula. U manjoj su mjeri zastupljeni monomeri s karboksilnim, hidroksilnim, fenolnim, aminskim ili izocijanatnim funkcijskim skupinama. Molekule tih monomera sadrže po dvije istovrsne funkcijske skupine ili, rjeđe, kao u aminokiselinama, dvije raznovrsne skupine, a polimeriziraju povezivanjem s molekulama druge vrste monomera. Tako npr. reakcijom tereftalne kiseline i etilen-glikola nastaje poli(etilen-tereftalat), reakcijom adipinske kiseline i heksametilendiamina nastaje poliamid, a diizocijanati u reakciji s diolima stvaraju poliuretane. – Monomeri su temeljne sirovine u proizvodnji polimernih materijala (plastike), sintetskih kaučuka, umjetnih vlakana, sintetskih ljepila, veziva, naliča (premaza), katalizatora, ionskih izmjenjivača te mnogobrojnih drugih proizvoda.

monomeri. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41730>.