STRUKE:

mumija

ilustracija
MUMIJA žene iz Tebe, između 1070. i 945. pr. Kr., Vatikan, Vatikanski muzeji

mumija (srednjovj. lat. mummia < arap. mūmiyā’, možda od perz. mūm: vosak), ljudski ili životinjski leš koji je posebnim postupkom (→ balzamiranje) sačuvan od raspadanja.

mumija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42404>.