STRUKE:

Nabis

Nabis [nabi'] (francuski, prema hebrejskom nābī: prorok), skupina pariških slikara (M. Denis, P. Bonnard, Paul Ranson, É. J. Vuillard, Ker Xavier Roussel i dr.) koja je osnovana oko 1888., pod vodstvom P. Sérusiera, glavnog teoretičara skupine, a djelovala je do 1899. Pod utjecajem P. Gauguina, O. Redona i japanskoga drvoreza u boji, metodama impresionizma suprotstavili su racionalizam i strogu kontrolu nad linijom i bojom. Najznačajnije su rezultate postigli u ilustraciji knjiga, plakata, oslikavanju stakla te scenografiji i kostimografiji.

Nabis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.4.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42673>.