Ata, Tit Kvinkcije

Ata, Tit Kvinkcije (latinski Titus Quinctius Atta [ti'tus kwi:'nkti·us a't:a]), rimski komediograf (?Rim, 77. pr. Kr.). Posljednji utjecajni autor rimske narodne komedije (→ fabula, togata). Poznato je 12 naslova i dvadesetak odlomaka njegovih komedija, koji pokazuju zanimanje za prizore iz obiteljske svakodnevice. Po vrsnoći karakterizacije likova, osobito ženskih, usporediv je s Publijem Terencijem. Sačuvani naslovi djela: Edilske igre (Aedilicia), Toplice (Aquae caldae), Svodilja (Conciliatrix), Zahvalna svečanost (Gratulatio), Rad kod svijeće (Lucubratio), Majčine sestre (Materterae), Svetkovina u slavu božice Cibele (Megalensia), Nevjesta (Nurus), Zdjela puna svakojakog voća (Satura), Svekrva (Socrus), Javno zazivanje bogova (Supplicatio), Tironovo putovanje (Tiro proficiscens).

Ata, Tit Kvinkcije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4364>.