STRUKE:

oficij

oficij (lat. officium: dužnost, služba).

1. U Katoličkoj crkvi, duhovna dužnost koja se zakonito obavlja; zanimanje koje uključuje dio vlasti (lat. officium ecclesiasticum: crkvena služba).

2. Službena crkvena knjiga koja sadrži svakodnevne molitve (→ brevijar ili časoslov).

3. Dužnost moljenja časoslova; božanski oficij (lat. officium divinum).

oficij. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44807>.