organizacijska psihologija

organizacijska psihologija, grana primijenjene psihologije koja se bavi strukturom i funkcioniranjem organizacija te djelovanjem ljudi u njima. Pojmom organizacija nisu obuhvaćene samo industr. organizacije nego i škole, bolnice, zatvori, voj. organizacije te druge neindustr. organizacije. Usmjerena je pretežito na psihol. probleme kao što je zadovoljstvo radom, stavove i motivaciju djelatnika, djelotvornost i produktivnost u organizaciji. (→ industrijska psihologija)

organizacijska psihologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 8.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45472>.