STRUKE:

audiologija

audiologija (audio- + -logija), znanost o sluhu. Bavi se fiziologijom uha, eksperimentalnim i kliničkim ispitivanjima sluha i njegova gubitka, dijagnostikom bolesti uha koje su praćene gubitkom sluha te problemima liječenja i rehabilitacije sluha i govora. (→ sluh)

audiologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4561>.