STRUKE:

ortoklas

ortoklas (orto- + grč. ϰλάσις: lomljenje), monoklinski mineral iz skupine tektosilikata, bitan član skupine glinenaca (feldšpata). Po kemijskom je sastavu kalijev alumosilikat, KAlSi3O8, kao i triklinski mineral mikroklin. Ortoklas se dobro kala smjerom 2. i 3. pinakoida pod 90°. Bijele je boje, ali od malih primjesa hematita može biti crvenkast. Zeleni ortoklas naziva se amazonit, staklasti, bezbojni ortoklas je sanidin, a ortoklas koji na nekim plohama pokazuje modrikastu svjetlost naziva se mjesečnjak ili mjesečev kamen. Ortoklas nastaje kristalizacijom iz magme, pa je gl. mineralni sastojak eruptivnih stijena, osobito kiselih, kao granita, sijenita i pegmatita. Dolazi i u kristalastim škriljevcima. Ortoklas nije stabilan; djelovanjem tlaka, povišene temperature i niskohidrotermalnih procesa prelazi u sericit, a djelovanjem atmosferilija i hidrotermalnih procesa uz normalne uvjete u kaolin. Važan je mineral u keramičkoj industriji, osobito za proizvodnju glazura, a amazonit služi za izradbu ukrasnih predmeta.

ortoklas. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45620>.