STRUKE:

osciloskop

ilustracija
OSCILOSKOP, suvremeni digitalni osciloskop s mogućnošću obradbe signala i izravnog povezivanja s računalom

osciloskop (oscilacija + -skop), elektronski mjerni uređaj koji omogućuje promatranje međusobne ovisnosti dvaju signala na fluorescentnom zaslonu katodne cijevi u pravokutnom koordinatnom sustavu (ultrabrzi x-y pisač). Najčešće se rabi za promatranje ovisnosti električnog signala o vremenu (električni signali mogu biti i podatci o neelektričnim veličinama, prethodno pretvorenima u električne). Slika ovisnosti mjerenoga signala o vremenu postiže se tako da se na vertikalne (os y) otklonske pločice katodne cijevi dovede prethodno pojačan i obrađen električni signal (mjerilo: V/cm), a na horizontalne (os x) otklonske pločice pilasti napon, koji omogućuje dobivanje tzv. linearne vremenske baze (mjerilo: s/cm). Ako se postigne da porast pilastoga napona počinje uvijek u istoj točki periodnog ili ponavljajućega mjerenog signala (sinkronizacijski postupak), na zaslonu se dobiva mirna slika toga signala.

Danas postoje dvije bitno različite vrste osciloskopa: analogni i digitalni. Analogni osciloskop radi u stvarnom vremenu (ono što se prikazuje na zaslonu katodne cijevi događa se toga trenutka u mjerenoj točki) i ne može pohraniti (memorirati) signal. Digitalni osciloskop ne radi u stvarnom vremenu, jer pretvara mjereni signal u digitalni oblik i pohranjuje ga u memoriju. Nakon toga se takav uzorak signala prikazuje na zaslonu katodne cijevi, ali se može i dodatno analizirati tako da se o mjerenom signalu dobiju na zaslonu osciloskopa (ili prijenosom u računalo) i dodatne informacije o različitim vrijednostima ili svojstvima signala. Promatranje ponašanja bilo kakva signala u ovisnosti o vremenu najčešći je mjeriteljski postupak, pa je to razlog što je osciloskop danas najvažniji i najčešće upotrebljavani elektron. mjerni uređaj.

Oscilograf je u načelu jednak osciloskopu, ali se razlikuje po tome što mjerenu pojavu zapisuje na papir, film ili neko slično sredstvo. Rabi se ugl. za zapis sporo promjenljivih pojava (npr. u meteorologiji). Nakon pojave digitalnih osciloskopa i modernih načina računalne pohrane signala, oscilograf se danas rijetko upotrebljava.

osciloskop. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.2.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45650>.