STRUKE:

osovina

osovina, strojni element duguljasta, najčešće cilindrična oblika, koji nosi kotače, remenice, zupčanike, poluge, ležajeve ili sl., a koji rotiraju (ili se njišu) oko njega ili zajedno s njim. Za razliku od → vratila, osovina ne prenosi okretni moment pa je opterećena samo na savijanje, a ne i na uvijanje. Po obliku poprečnoga presjeka, razlikuju se cilindrična, kvadratna, oslabljena i šuplja osovina, a postoje i osovine posebnoga oblika. Dio osovine koji leži u ležaju naziva se rukavac.

osovina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45742>.