Plominski natpis

ilustracija
PLOMINSKI NATPIS, XI. st.

Plominski natpis, najstariji hrvatski glagoljski natpis, iz XI. st., uklesan na obrubu kasnoant. ploče kojom dominira reljefni lik za koji jedni istraživači pretpostavljaju da je ilirsko-rimski bog Silvan, a drugi da je privatna osoba – poljodjelac, vojnik ili ribar. Prilikom sekundarne ugradnje u vanjski zid crkve sv. Jurja Starijega u Plominu u ranome sr. vijeku, uklesan je lik, po tipičnu atributu zelene grane u ruci (umjesto Silvanovih vila ili kakve druge alatke) protumačen kao titular crkve. Na kratku natpisu, s iznimno važnim paleografskim podatcima koji dokumentiraju razvoj od oble glagoljice prema uglatoj (ustavnoj), stoji nedovršena bilješka: se e pisъlъ s(...), odnosno: »ovo je pisao (oslikao, ukrasio, klesao?) s...«. Povećemu znaku ispod natpisa do sada se nije našlo primjereno tumačenje (okomito glagoljsko v?). Natpis je 1850. prvi precrtao Mijat Sabljar i o tome obavijestio I. Kukuljevića Sakcinskoga, a čitanje i paleografsko tumačenje sastavio je B. Fučić (1952).

Plominski natpis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017. Pristupljeno 19.4.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48790>.