potencijalan

potencijalan (kasnolat. potentialis), koji može biti, ali još nije ostvaren; moguć. Suprotno: aktualan.

potencijalan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 6.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49736>.