praslavenski

praslavenski, naziv za zajednički prajezik iz kojega su potekli svi slavenski jezici. Od indoeuropskih jezika najsrodniji su mu baltički jezici. Praslavenski je bio indoeuropski jezik koji se govorio u razdoblju prije samoga velikog širenja Slavena iz njihove pradomovine (vjerojatno negdje sjeverno od Karpata) i nakon njega. Tada su Slaveni, govornici praslavenskoga, počeli naseljavati golemo područje od Rusije do Peloponeza, te od Alpa do Crnoga mora. Do te je ekspanzije došlo na prijelazu iz VI. u VII. st., a pretpostavlja se da su u pokretanju slavenskih plemena i njihova jezika važnu ulogu imali Avari, turkijski narod koji je u to doba uspostavio svoju državu u Panoniji. Vjerojatno je da su dijalektalne razlike unutar praslavenskoga u doba ekspanzije bile još razmjerno malene, no već u VII. i VIII. st. iz praslavenskoga su se počeli razvijati posebni slavenski jezici, a u IX. st. posvjedočen je i prvi među njima: starocrkvenoslavenski (ili neprecizno staroslavenski), južnoslavenski jezik na koji su sv. Ćiril i Metod preveli dijelove Biblije. Taj je prvi posvjedočeni slavenski jezik potrebno razlikovati od praslavenskoga, na kojem nema sačuvanih tekstova.

praslavenski. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49960>.