STRUKE:

prostorni kut

prostorni kut (znak Ω ili ω), fizikalna veličina koja opisuje koliki je dio prostora zahvaćen vrhom stošca, definiran je omjerom ploštine kugle P koju stožac s vrhom u središtu kugle omeđuje na kuglinoj plohi, i kvadrata polumjera kugle r, dakle Ω = P/r². Mjerna jedinica za prostorni kut jest steradijan (sr). Ako prostorni kut zahvaća cijeli prostor onda je: Ω = 4πr²/r²; = 4π sr ≈ 12,56637 sr. (→ ugao)

prostorni kut. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 13.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50716>.