Rastić, Junije

ilustracija
RASTIĆ, Junije, Chronica Ragusina, Zagreb, 1893.

Rastić, Junije (Džono), hrvatski povjesničar i kroničar (Dubrovnik, 1669. ili 1671Dubrovnik, 6. IX. 1735). Bio je član dubrovačkoga Senata, knez u Župi, na Mljetu i u Stonu, izaslanik bosanskom paši, član Maloga vijeća i dva puta knez Dubrovačke Republike. Autor je opsežne povijesti Dubrovnika (Dubrovačke kronike – Croniche di Ragusa), koja se sastoji od 13 knjiga, a u kojoj je obuhvaćena dubrovačka povijest od 550. do 1451. U toj se kronici pretežno obrađuje politička i zakonodavna problematika vezana uz Dubrovačku Republiku. Pri izradbi kronike Rastić se u velikoj mjeri koristio arhivskom građom i kronikama Frane Gundulića iz XVI. st. te Ivana Marinova Gundulića iz XVII. st. Izvorni rukopis Rastićeve kronike danas je izgubljen, a najstariji su prijepisi onaj S. Crijevića i prijepis koji se čuva u franjevačkoj knjižnici u Dubrovniku (oba iz 1735). Služeći se tim prijepisima, djelo je 1893. u cijelosti prvi put tiskao N. Nodilo, pod naslovom Chronica Ragusina Junii Restii. Poznato je da je Rastić napisao i nekoliko pjesama na hrvatskom i latinskom jeziku.

Rastić, Junije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51890>.