STRUKE:

reverzibilnost

reverzibilnost (prema lat. reversus: vraćen; okrenut), svojstvo čega da se može okrenuti u suprotan smjer ili odvijati u oba smjera; povratnost, povrativost, obrativost. (→ ireverzibilnost; reverzibilni proces)

reverzibilnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.12.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52618>.