STRUKE:

Reynolds, Osborne

ilustracija
REYNOLDS, Osborne

Reynolds [re'nəldz], Osborne, britanski fizičar i izumitelj (Belfast, 23. VIII. 1842Watchet 21. II. 1912). Istaknuo se radovima iz fundamentalne i primijenjene fizike, osobito hidrodinamike i hidraulike. Proučavao prijenos topline između čvrstih tijela i fluida i postavio teoriju podmazivanja. Važan je njegov doprinos proučavanju protoka fluida, gdje je postavio kriterij dinamičke sličnosti među fluidima i omogućio ispravno modeliranje pokusa.

Reynoldsov broj (Re) služi kao kriterij prema kojemu se može utvrditi hoće li u danim okolnostima nastupiti laminarno ili turbulentno strujanje fluida. Općenito je Re = vl/ν, gdje je v brzina strujanja, l odabrana duljina (npr. duljina cijevi, srednja duljina tetive krila zrakoplova), ν kinematička viskoznost fluida. Uz Machov i Prandtlov broj, Reynoldsov je broj glavni kriterij ponašanja fluida u aerodinamici i hidrodinamici. (→ mach, ernst; prandtl, ludwig)

Reynolds, Osborne. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 7.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52646>.