STRUKE:

Sanski Most

Sanski Most, grad na rijeci Sani i njenim pritocima, 31 km jugozapadno od Prijedora, zapadna Bosna, BiH (Federacija BiH); 16 913 st. (2013; 17 144 st., 1991). Hamza-begova džamija (XVI. st.; srušena 1992., obnovljena 2000). Drvna, tekstilna industrija, proizvodnja termoizolacijskih materijala i dr. U blizini izvori termalne sumporne vode Ilidža (banja Ilidža; 32 °C), rudnik smeđeg ugljena (Kamengrad); ležišta kremenoga pijeska i gline. – U Sanskome Mostu nađeni su tragovi prapovijesnog naselja (VI. do III. st. pr. Kr.) s velikom nekropolom (176 grobova) iz željeznoga doba. Među grobnim nalazima ističu se importirani predmeti iz Grčke (knemide, tj. nazuvci) i Italije (keramika). Nedaleko od nekropole otkriveni su tragovi koji upućuju na to da je naselje bilo metalurgijsko središte (ognjišta, peć za taljenje rude, kovački alat). – U XIII–XV. st. područje Sanskoga Mosta bilo je u sastavu županije Sana, koja se nalazila u slavonskome kraljevstvu te je 1499. došla pod osmansku vlast. U XVI–XVIII. st. na području Sanskoga Mosta nalazile su se nahije Kamengrad i Sana. God. 1717. u sklopu novoosnovanoga kadiluka Kamengrad spominje se utvrđeni grad Džisr-i Sana (tur. Sanski Most), koji je tijekom XVIII. st. postao središtem kapetanije. Nakon austrougarske okupacije 1878. Sanski Most postao je središtem kotara.

Sanski Most. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54472>.