Shannon, Claude Elwood

Shannon [šæ'nən], Claude Elwood, američki inženjer elektrotehnike i matematičar (Petoskey, Michigan, 30. IV. 1916Medford, Massachusetts, 24. II. 2001). Radom na tehničkim i inženjerskim problemima u komunikacijskoj industriji postavio je osnove računalne industrije i telekomunikacija, pa se smatra začetnikom informacijsko-komunikacijske ere. U svojem je magisteriju 1937. iznio zamisao o primjeni elektromagnetskih releja, tada korištenih za prespajanje telefonskih linija, za rješavanje problema Booleove algebre (→ algebra logike), te je tako razvio koncept na kojem rade i današnja elektronička računala (→ digitalna elektronika). Poslije je osmislio i teoriju koja objašnjava razmjenu informacija i istraživao najuspješnije načine njihova prijenosa. Matematička teorija komunikacije (poslije zvana teorija informacija), koju je postavio 1948., bila je vrhunac Shannonovih istraživanja.

Shannon, Claude Elwood. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55662>.