Stjepan VIII. (IX.)

Stjepan VIII. (IX.), papa od 939. do 942 (Rim, ?Rim, 942). Pontifikat mu je trajao za vladavine pornokratske stranke u Rimu. Podupirao klinijevsku reformu.

Stjepan VIII. (IX.). Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58160>.