Stommel, Henry Melson

Stommel [stọu'məl], Henry Melson, američki oceanograf (Wilmington, 27. IX. 1920Boston, 17. I. 1992). Diplomirao na sveučilištu Yale (1942), istraživač na Woods Hole Oceanographic Institution (1944–60. i 1978–92), profesor na Harvardovu sveučilištu (1960–63) i na Massachusettskom tehnološkom institutu (1963–78). Istaknuo se teorijskim i eksperimentalnim istraživanjima vjetrovnoga strujanja, termohaline cirkulacije, konvektivnih procesa, miješanja i međudjelovanja atmosfere i mora. Poseban odjek imali su otkriće (1948) da su velike brzine Golfske struje u Atlantskom oceanu i sličnih struja u zapadnim dijelovima drugih oceana posljedica Zemljine rotacije, teorijska najava (1957), poslije i eksperimentalno potvrđena, da na velikim dubinama ispod Golfske struje teče protustruja, te otkriće (1961) da termohalina cirkulacija može imati dva stabilna stanja.

Stommel, Henry Melson. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58255>.