STRUKE:

Šapur I.

Šapur I. (također Sapor), drugi perzijski vladar iz dinastije Sasanida, vladao 241–272. Sin Ardašira I. U borbama s Rimljanima 260. zarobio je i ubio cara Valerijana. Proširio svoju vlast u Armeniju, Siriju i druge zemlje u Mezopotamiji. Palmirski vladar Odenat nanio je Šapuru 265. težak poraz. Pretpostavlja se da je Šapur osnovao grad Gondišapur, poslije čuveno medicinsko-filozofsko središte.

Šapur I.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59343>.