Barkla, Charles Glover

Barkla [bα:'klə], Charles Glover, engleski fizičar (Widnes, 7. VII. 1877Edinburgh, 23. X. 1944). Školovao se u Cambridgeu, radio na sveučilištima u Liverpoolu (od 1902), Londonu (od 1909) i Edinburghu (od 1913). Dokazao polarizacijom (1905) da su X-zrake transverzalni valovi i upotrebljavao ih (1907) za određivanje broja elektrona u atomima te uveo (1911) oznake za elektronske ljuske K, L, M. Dobio Nobelovu nagradu za fiziku (1917), za utemeljenje rendgenske spektroskopije.

Barkla, Charles Glover. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5967>.